ข่าวสารจากเว็บไซต์

การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น
การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น

29 พ.ย. 2560 0 140

การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

06 มิ.ย. 2560 0 648

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหก หมู่ที่ ๕
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหก หมู่ที่ ๕

13 ก.ค. 2559 0 343

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหก หมู่ที่ ๕

1
^