บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 ม.ค. 2563 0 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก (คุ้มหนองเขียว) หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก (คุ้มหนองเขียว) หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น

18 ธ.ค. 2562 0 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก คุ้มหนองเขียว หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น

18 ธ.ค. 2562 0 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2563
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2563

15 ต.ค. 2562 0 23

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ ร บ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 ประจำปีภาษี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านใหม่ไชยธงรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านใหม่ไชยธงรัตน์

28 มิ.ย. 2562 0 34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านใหม่ไชยธงรัตน์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มบ้าน ๗ หลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มบ้าน ๗ หลัง)

28 มิ.ย. 2562 0 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คุ้มบ้าน ๗ หลัง บ้านปางหกหมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้ม7หลัง) บ้างปางหก หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้ม7หลัง) บ้างปางหก หมู่ที่ 5

21 มิ.ย. 2562 0 37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม7หลัง บ้างปางหก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ หมู่ที่ 6

21 มิ.ย. 2562 0 28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มบ้านห่าง) บ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มบ้านห่าง) บ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1

21 มิ.ย. 2562 0 43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านห่าง บ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสบปืน-ห้วยดง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสบปืน-ห้วยดง

20 พ.ย. 2561 0 54

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสบปืน ห้วยดง

ประกาศผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในการยื่นข้อเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล.
ประกาศผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในการยื่นข้อเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล.

15 มี.ค. 2561 0 126

ประกาศผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในการยื่นข้อเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล และซ่อมแซมถนน คสล

ประกาศผลการเปิดเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล.
ประกาศผลการเปิดเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล.

15 มี.ค. 2561 0 112

ประกาศผลการเปิดเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล และซ่อมแซมถนน คสล จำนวน 6 โครงการ และจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล จำนวน 3 โคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนน คศล.6โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ซ่อมแซมถนน คศล.6โครงการ

19 ก.พ. 2561 0 175

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล และ ซ่อมแซมถนน คศล 6โครงการ

^