วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยการนำของนายราเชนทร์ ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกีรติ จังหวัดน่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
โดยช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 / พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 / พิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และช่วงเย็น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจ
1
^