การจัดทำฝายมีชีวิต

วันที่15 มีนาคม 2560 นายราเชนทร์ ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น กล่าวรายงานในพิธีเปิดฝาย "ห้วยโก๋นร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต" ที่สร้างโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ชาวบ้านบ้านห้วยทรายขาว และบ้านห้วยโก๋น โดยมีนางสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมี พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตจนเสร็มบูรณ์
1
^