การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 60

วันที่ 13 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นนำทีมโดย นายราเชนทร์ ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยโก๋นสัมพันธ์" โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ หอมสนิทนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบลและเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน ประเภทกีฬาจะมีทั้งพื้นบ้านได้แก่ ชักเย่อ วิ่งกระสอบและสากลได้แก่ เปตอง ตะกร้อ ฟุตบอล
^