ธ.ก.ส.ร่่วมใจสู้ภัยแล้ว

นายราเชนทร์ ศรีชัย นายกอบต.ห้วยโก๋น เข้าร่วมพิธีรับมอบ เก็บน้ำแก่ประชาชน โดย ธ.ก.ส.ตามโครงการ ธ.ก.ส.ร่่วมใจสู้ภัยแล้ว ณ อบต.ห้วยโก๋น
โดยมี นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มาเป็นประธานในการรับมอบ
1
^