อบต.ห้วยโก๋นร่วมกับ แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อบต.ห้วยโก๋น ร่วมกับปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันดับไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโก๋น เพื่อไม่ให้ลุกลาม และเกิดปัญหามอกควันในพื้นที่
โดยการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับ และใช้รถน้ำของอบต.ดับไฟป่า
1
^