อบต.ห้วยโก๋น ช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยแล้ง

อบต.ห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ช่วยเหลือชาวบ้านที่่ประสบภัยแล้วในพื้นที่ ตำบลห้วยโก๋น ทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยการใช้รถบรรทุกน้ำของ อบต. ส่งน้ำให้กับชาวบ้าน
ตลอดเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2559
1
^