ประมวลภาพกิจกรรม อบต.

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ่อน้ำตื้นถึงบ้านนายทอน หอมดอก บ้านห้วยทรายขาว [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 7

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากห้องเก็บของหมู่บ้านถึงห้วยหนองล่ม บ้านปางหก [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 2

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายคำ หอมดอก ถึงบ้านนายเครื่อง หอมดอก [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากปากทางบ้านนางสดใส หอมดอกพลอย ถึงบ้านนายจุน ฮังคำ [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้างหอประชุมหมู่บ้านห้วยดง [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากถนนบ้านห้วยดง ถึงบ้าน นายหล้า ท้าวคาม [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสอด ถึงบ้านนายสุวัฒน์ กองพันธ์ [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/pdf.png โครงการก่อสร้างถนน คศล.จากหอประชุมถึงบ้านนายติีบ มีสา [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/jpg.png โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอุดม วงศ์ษา ถึงบ้านนายแสวง คำมงคล [19 ก.พ. 2561] ดาวน์โหลด 0

http://www.huaikoan.go.th/web3/skin/ext/jpg.png ราคากลางพนักงาจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 [25 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 2

ดูทั้งหมด

บริการประชาชน

ดูทั้งหมด

 
 

กระดานข่าว

อ่านต่อ

Gallery

Loading...

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

^